/
Müügitingimused

Müügitingimused

Kehtib alates 15.06.2020

ÜLDSÄTTED

 1. Käesolevad Outletpood.ee (edaspidi e-pood) müügitingimused (edaspidi tingimused) kehtivad ostmisel internetiaadressilt www.outletpood.ee. Kauba müüja on Bränditoodete Outlet OÜ (edaspidi müüja), aadress Kaunase pst 21a, Tartu, registrikood 14975248, tel 58 906 588, e-posti aadress info@outletpood.ee. Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: klient) ja müüja vahel Outletpood.ee vahendusel kauba ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
 2. Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil www.outletpood.ee. Kui klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse kliendi ja müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.
 3. Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist tingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada ning klient nõustub e-poest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga.
 4. Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

TELLIMUSE ESITAMINE

 1. Tellimusi saab Outletpood.ee lehel esitada kas kliendina sisse logides või külalisena.
 2. Klient valib e-poest välja soovitud kaubad ja lisab ostukorvi.
 3. Osturkorvis broneeritakse kaup 30 minutiks.
 4. Klient valib tellimuse üleandmise viisi ja koha. Kaupa tarnime Eesti ja Soome pakiautomaatidesse.
 5. Klient kinnitab ostukorvi ja tasub kauba eest müüja poolt pakutud maksekeskkondades. Klient kontrollib enne arve tasumist, et arves toodud andmed vastavad kliendi tegelikule soovile.
 6. Pärast kauba eest tasumist tuleb kliendil vajutada lingile “Tagasi kaupmehe juurde”.
 7. Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile e-kirjaga kinnituse ja arve.
 8. Müüja ja kliendi vahel jõustub müügileping alates kliendi poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest Müüja arvelduskontole
 9. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest klienti esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

KAUBA HIND, MAKSEVÕIMALUSED

 1. Kõik Outletpood.ee lehel müüdavate kaupade hinnad on näidatud eurodes ja ei sisalda käibemaksu.
 2. Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna kauba müügihinna ning kohaletoimetamise tasu täies ulatuses. Tasumine toimub väljaspool e-poodi Kliendi poolt valitud panga maksekeskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.
 3. Juhul, kui Klient ei vali tellitud kaubale Kaunase pst 21a, Tartu ise järgi tulemist, lisandub müügihinnale kauba kohaletoimetamise tasu. Kauba kohaletoimetamise kulud kannab klient ning vastav hinnainfo kuvatakse saatmisviisi juures.

KAUBA KÄTTESAAMINE

 1. Kaubale saab ise järele tulla aadressile Kaunase pst 21a, Tartu, peale kinnitava meili saamist, et kaup on komplekteeritud. Kaubale ise järele tulles ei lisandu summale kohaletoimetamise tasu. Kliendile väljastatakse kaubad isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass, juhiluba) ja tellimuse numbri esitamisel. Isikut tõendava dokumendi puudumisel võib müüja jätta kauba väljastamata. Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse koopia arvest või unikaalse tellimuse numbri ja selle alusel on kaup kätte saadud.
 2. Kaupa saadame Eestis Omniva ja Smartposti pakiautomaatidesse. Kauba kohaletoimetamisel kliendi poolt valitud Eesti SmartPOSTi pakiautomaati lisandub kauba hinnale kohaletoimetamise tasu 2.90€, Omniva pakiautomaati 2.90€. Juhul kui tellimuse  maksumus ületab summat 79€, kohaletoimetamise tasu ei lisandu
 3. Kaupa saadame Soomes Smartposti pakiautomaatidesse. Kauba kohaletoimetamisel kliendi poolt valitud Soome SmartPOSTi pakiautomaati  lisandub kauba hinnale kohaletoimetamise tasu 11.90€.
 4. Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul kliendi määratud sihtpunkti 3-7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest.
 5. Väljaspool Eestit toimub kohaletoimetamine kuni 10 tööpäeva jooksul.
 6. Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 30 tööpäeva jooksul.
 7. Pühapäeval ja riigipühadel kaupade üleandmist/komplekteerimist ei toimu.
 8. Kauba kohalejõudmisest pakiautomaati teavitatakse klienti SMS-teatega, mis sisaldab pakiautomaadi ukse avamiseks unikaalset uksekoodi.
 9. Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse pakiautomaadi unikaalse koodi ning selle alusel on kaup kätte saadud.
 10. Kauba kättesaamisel kohustub klient avama tootepakendi ettevaatlikult, pakendit ja tooteid kahjustamata. Juhul kui klient on rikkunud pakendi hooletuse tõttu ehkki tootepakendit oli võimalik avada seda kahjustamata, on müüjal õigus kaupade tagastamisel nõuda tekitatud kahju hüvitamist. Juhul, kui tootepakendit ei saa rikkumata/lõhkumata avada, ei vastuta klient rikutud pakendi eest.
 11. Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup, tuleb sellest koheselt teavitada müüja klienditeenindust.

KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 1. Müüjal on õigus töödelda kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja ostude andmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega ulatuses, mis on vajalik eelkõige kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks.
 2. Müüja rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

KAUBA VAHETAMINE

 1. Kliendil on õigus kaupa 14 päeva jooksul alates kättesaamisest ümber vahetada, kas teise suuruse või muu toote vastu, mis on saadaval e-poes www.outletpood.ee.
 2. Kauba vahetamiseks peab klient täitma vahetamisavalduse ning edastama selle koos kaubaga Bränditoodete Outlet OÜ-le.Vahetamisavalduse vormi leiab siit: BLANKETT
 3. Klient on kohustatud vahetamisõiguse kasutamisel tagastama kauba müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates vahetamisavalduse esitamisest.
 4. Vahetamisega seotud otsesed kulud kannab klient.
 5. Vahetatav kaup tuleb saata Ülenurme Konsumi pakiautomaati (Omniva, Smartpost), tel.nr. +37253418822, saaja Bränditoodete Outlet OÜ.

KAUBA TAGASTAMINE, LEPINGUST TAGANEMINE JA TAGASIMAKSED

 1. Kliendil on õigus põhjust esitamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
 2. Kauba tagastamiseks peab klient täitma lepingust taganemise avalduse ning edastama selle koos kaubaga Bränditoodete Outlet OÜ-le. Taganemisavalduse vormi leiab siit: BLANKETT
 3. Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest.
 4. Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab klient.
 5. Tagastatav kaup tuleb saata Ülenurme Konsumi pakiautomaati (Omniva, Smartpost), tel.nr. +37253418822, saaja Bränditoodete Outlet OÜ.
 6. Kui Klient soovib vältida väärtuse vähenemise hüvitamist, tuleb asja kasutada ja proovida nii, nagu seda on võimalik teha tavakaupluses ning asi tuleb tagastada originaalpakendis ja esialgses komplektsuses. Kui tarbija kasutab asja rohkem, kui on vaja asja olemuses ja toimimises veendumiseks või ei tagasta asja originaalpakendis ja esialgses komplektsuses või kasutab asja muul ebasobival viisil, vastutab tarbija asja väärtuse vähenemise eest. Kaupadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada (nt aluspesu, ujumis- ja päevitusriided, sukad-sokid, avatud pakendiga kosmeetika, parfüümid, hügieenitooted, tekid ja padjad) 14-päevane taganemisõigus ei kehti.
 7. Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab müüja kliendile ostusumma viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse ja kauba jõudmisest müüjale. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.
 8. Juhul, kui klient on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, on müüjal õigus keelduda kauba tagasi võtmisest või nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

 1. Müüja vastutab ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates kauba kliendile üleandmisest. Tarbijale kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Klient kohustub müüjat teavitama kauba mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.
 2. Kliendil tuleb esitada pretensioon e-posti teel aadressile info@outletpood.ee.  Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.
 3. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.
 4. Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.
 5. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitse  ja Tehnilise Järelevalve Ameti Tarbimiskeskkonna osakonda ja Tarbijavaidluste komisjoni vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Tartu Maakohtusse.

Alusta kirjutamist ja vajuta Enter, et otsida

Ostukorv

Ostukorvis ei ole tooteid.

Salvesta ja jaga ostukorvi
Sinu ostukorv salvestatatakse ja luuakse spetsiaalne link, millega saad ise ostu hiljem lõpetada või mida saad jagada oma sõpradega, et neil oleks lihtsam ostu sooritada.
Tagasi Salvesta ja jaga ostukorvi
Sinu ostukorv salvestatakse toote piltide ja informatsiooniga ning ostukorvi kogumaksumusega. Võid selle saata nii endale, kui oma sõbrale, et käesolevate toodete ostu sooritamist segamatult hiljem jätkata.
Sinu ostukorv saadeti edukalt e-mailiga :)